Σεμινάριο myDATA – ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, video και βοηθήματα, προς εξυπηρέτηση όλων των συναδέλφων

Σεμινάριο myDATA – ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, video και βοηθήματα, προς εξυπηρέτηση όλων των συναδέλφων

Πραγματοποιήθηκε στις 21/12/2022 το δωρεάν webinar «myDATA – ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ» με μαζική συμμετοχή των συναδέλφων! Κατά την έναρξη του σεμιναρίου, ο Πρόεδρος, Μιχάλης Πόλυγγερ, αναφέρθηκε σε θέματα που...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ