Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος : Βαλαής Γεώργιος

Αντιπρόεδρος : Μπιμπίρης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας : Αγγέλου Νικόλαος

Ταμίας : Καραμήτρου Βασιλική

Μέλη : Διάφας Δημήτριος, Κωτούλας Αλέξιος, Σιάμπαλιας Αθανάσιος