Χαιρετισμός

Καλώς ήλθατε στο Δικτυακό τόπο του Λογιστικού Συλλόγου Κοζάνης

  • Ο Λογιστικός Σύλλογος Κοζάνης ιδρυθείς σχετικά πρόσφατα (07/10/2003), παρά το μικρό χρονικό διάστημα της παρουσίας του στο λογιστικό χώρο και τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο προς όφελος του λογιστικού-φοροτεχνικού κόσμου.
  • Οι επιδιώξεις και γενικότερα ο σκοπός του επικεντρώνεται στην επίτευξη του δυσκολότερου εγχειρήματος, δηλαδή της ουσιαστικής κατοχύρωσης του επαγγέλματος. Έχοντας την πεποίθηση ότι όλα τα “δεινά”, όπως η συστηματική παραγκώνιση και αδιαφορία του Υπουργείου Οικονομικών, πηγάζουν από το γεγονός αυτό, θεωρούμε ότι μόνο μια τέτοια κατοχύρωση είναι εκείνη που θα αποτελέσει το αντίδοτο σε όλα τα προβλήματα του κλάδου.
  • Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού είναι η ενιαία και μαζική συσπείρωση του χώρου, παρά την ύπαρξη του φαινομένου της πολυδιάσπασης με τη δημιουργία συλλόγων, σωματείων και Ομοσπονδιών που δραστηριοποιούνται ενδεχομένως με τον ίδιο σκοπό ,αλλά με διαφορετικά κίνητρα και απόψεις για τη στρατηγική της διεκδίκησης των δικαιωμάτων και της αναγνώρισης του επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού. Το φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό με την έντεχνη αδιαφορία της Πολιτείας συνθέτει ένα θλιβερό τοπίο που δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια για την ευόδωση των παραπάνω στόχων.
  • Ο Λογιστικός Σύλλογος Κοζάνης εκπροσωπώντας μάχιμους Λογιστές- Φοροτεχνικούς (Αδειούχους Ελεύθερους Επαγγελματίες – Μισθωτούς) ενεργώντας πάντα με γνώμονα το συμφέρον του κλάδου και αξιοποιώντας τις δυνάμεις και τις προσβάσεις του στα κέντρα λήψης των αποφάσεων κατά το μέτρο του δυνατού, προσπαθεί να φέρει σε πέρας την αποστολή που έχει αναλάβει.
  • Από αυτή την ιστοσελίδα , θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες του Συλλόγου ( επιστολές ,υπομνήματα , συναντήσεις με Φορείς , το Υ.Ο.Ο. κ.τ.λ.), να προμηθεύεστε φορολογικά βιβλία ,έντυπα και εξειδικευμένο λογιστικό υλικό (ημερολόγια κ.τ.λ.),να συμμετέχετε σε επίκαιρα φορολογικά σεμινάρια με τους καλύτερους εισηγητές του χώρου, να παίρνετε μέρος σε διάλογο για θέματα που αφορούν τον κλάδο, να εμπλουτίζετε τις γνώσεις σας και παράλληλα να λύνετε τα προβλήματά σας (chat room) καθώς και να ασκείτε την κριτική σας με υπεύθυνες προτάσεις που θα διαμορφώνουν την στρατηγική του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών στην επίτευξη των στόχων του που είναι και στόχος όλων μας.

Προφίλ-Στόχος

Γενικές Κατευθύνσεις της Στρατηγικής του Λ.Σ.K.

 

  • Σκοπός του Συλλόγου είναι η διαφύλαξη , η μελέτη και η προαγωγή κοινών , οικονομικών , κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών , στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
  • Συγκεκριμένα ο Λογιστικός Σύλλογος Κοζάνης σκοπεύει στη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών, την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτισμικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών, τη συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια για αποφασιστική συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες και τη θεσμοθέτηση των φορολογικών νόμων και κανόνων από την Πολιτεία , τη συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων, την καλλιέργεια , υποβοήθηση , ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Λογιστών – Φοροτεχνικών με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων των σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, την αναγνώριση των δικαιωμάτων των μελών σε σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες και την προσπάθεια για ενημέρωση και εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης του φορολογούμενου και της αντικειμενικής κρίσης της φορολογούσης αρχής.
  • Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων ο Λογιστικός Σύλλογος Κοζάνης απευθύνεται στις Δημόσιες Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές , την Τοπική Αυτοδιοίκηση , τις συνεταιριστικές οργανώσεις , για τη διαμόρφωση , τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά , οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών του και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
  • Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής αγωνιστικές κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών , οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών, επιδιώκει την εκπροσώπηση του Συλλόγου σε Συμβούλια , Κρατικές Επιτροπές και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για θέματα τα οποία άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον Λ.Σ.Κ.

[/trx_block]
img